Kalite Politikası

Amacımız sürekli gelişmek için katmadeğer yaratmaktır.

Hizmetin sürekliliğini sağlamak için gerekli yatırımları gerçekleştirebilmek; küçük ve büyük tasarrufların birleşmesini  sağlamak, bu tasarrufları sermayeye çevirerek; çalışanlarımızın ve toplumun ekonomik ve sosyal gelişmesine yardımcı olmak üzere, faaliyetlerden kaynak yaratmak ve tüm kaynakların akılcı kullanımını sağlamak temel prensiplerimizdendir.

Tüm ilişkilerimizde adil, “kazan-kazan” ilkesi ile iyi niyet ve anlayışla davranmak, yasalara ve ahlak kurallarına sürekli uymak temel ilkemizdir.  

Faaliyet gösterdiğimiz ülkemize ve çevre ülkelere, üretmiş olduğumuz ürünlerle  tasarrufu ve çevreye duyarlılığı göz önünde tutmaktayız.  

Ateşe çalışanlarıyla birlikte, müşterilerinin tatminini sağlamayı ve dünyaca kabul görmüş kalite ve standartlarda ürün ve hizmetler üreterek büyümeyi amaçlar. Müşterilerimiz,  bayilerimiz ve tüm çalışanlarımız da dahil olmak üzere, toplum için güvenilirlik, devamlılık ve saygınlık simgesi olmaya kararlıyız.